bron-source: knack.be, Belga

Door te verklaren op 27 september 2016 dat het bericht van de Staatsveiligheid over de Eandis-deal met een Chinees staatsbedrijf een “vodje papier” was, heeft de zogezegde “minister-president” van het “Vlaams” “gewest” en de ”Vlaamse” ‘gemeenschap’ alle geloofwaardigheid verloren.

En déclarant le 27 septembre 2016 que le message de la Sûreté de l’Etat sur l’accord d’Eandis avec une entreprise de l’Etat chinois était un « chiffon », le soi-disant « ministre-président » de la « région » et « communauté » ‘flamande’ a perdu toute crédibilité. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: dewereldmorgen.be, MK-LC

Le 19 septembre 1916, en pleine première guerre mondiale, l’armée du Congo belge s’emparait de Tabora, capitale militaire allemande en Tanzanie. Ce ne fut pas seulement une consolation pour la métropole belge, mais il s’agissait aussi de la victoire la plus expansionniste d’une armée belge.

Op 19 september 1916, in volle Eerste Wereldoorlog, veroverde het leger van Belgisch Congo het Duitse militaire bolwerk van Tabora in Tanzania. Dit was niet alleen een opsteker voor het Belgische thuisfront, maar ook de meest expansionistische overwinning van een Belgische strijdkracht. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.nieuwsblad.be, wver/Belga

Op 15 september 2016 zou Luk Van Biesen, volksvertegenwoordiger voor de VLD, « Ga terug naar Marokko ! » geroepen hebben naar Meryame Kitir (sp.a), een parlementair van Marokkaanse origine. Bijna alle partijen en hun media hebben deze uitspraken veroordeeld. De B.U.B. kant zich tegen elke vorm van racisme, maar klaagt de enorme hypocrisie van de parti- en mediacratie aan.

Le 15 septembre 2016, le représentant à la Chambre Luk Van Biesen (VLD) aurait crié « Retourne au Maroc ! » à une parlementaire d’origine marocaine Meryame Kitir (SP.a). Presque tous les partis et leurs médias ont condamné ces propos. Le B.U.B. s’oppose à toute forme de racisme, mais souligne l’énorme hypocrisie de la particratie et de la médiacratie. Lire la suite – Lees Meer →

Hendrik Vuye en/et Veerle Wouters (bron-source: deredactie.be, Belga)

Dorénavant, la N-VA règle ses comptes internes ouvertement. Le B.U.B. en prend acte avec amusement mais également avec un certain intérêt.

De N-VA vecht haar interne ruzies nu ook openlijk uit. De B.U.B. neemt er geamuseerd, maar toch ook met enige interesse akte van. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: gva.be, Belga

Op zondag 4 september 2016 organiseerden de flaminganten hun traditionele Gordel. Wat vroeger een redelijk populair gebeuren was, is nu verworden tot een zielige vertoning, die aangeeft hoe zeer het “Vlaams”-nationalisme verzwakt en zelfs stervende is.

Le dimanche 4 septembre 2016, les flamingants ont organisé traditionnellement leur “Gordel” (Boucle en périphérie bruxelloise). Ce qui fut autrefois un événement assez populaire s’est dégradé en un spectacle pitoyable, démontrant dans quelle mesure le nationalisme “flamand” est affaibli, voire moribond. Lire la suite – Lees Meer →