Categorie: Sociologie

Selon une étude des universités de Louvain-la-Neuve et d’Anvers, qui a été publiée dans Le Soir le 27 novembre 2017 , la plupart des déplacements ont lieu dans les limites provinciales. Le plan du B.U.B. de restaurer la Belgique unitaire sur base des 9 provinces historiques est donc sociologiquement justifié.

Volgens een studie van de universiteiten van Antwerpen en Louvain-la-Neuve, die op 27 november 2017 in Le Soir werd gepubliceerd vinden de meeste verplaatsingen grotendeels binnen de grenzen van de provincies plaats. Het plan van de B.U.B. om het unitaire België op basis van de 9 historische provincies te herstellen, is dus sociologisch gerechtvaardigd. Lire la suite – Lees Meer →

Luikse sectie van de B.U.B. in 2014 - section de Liège du B.U.B. en 2014

Volgens een studie van journalist Wouter Verschelden (Newsmonkey) en marktonderzoeker Jan Callebaut zouden de Nederlandstalige Belgen nu meer gehecht zijn aan België dan de Franstalige Belgen (HLN 23.09.2017). Bij de B.U.B. is die nieuwe tendens reeds sinds eind 2014 merkbaar.

Selon une étude du journaliste Wouter Verschelden (Newsmonkey) et le sondeur de marchés Jan Callebaut, les Belges néerlandophones seraient maintenant plus attachés à la Belgique que les Belges francophones (HLN, 23.09.2017). Chez le B.U.B., cette nouvelle tendance est déjà perceptible depuis fin 2014. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: deredactie.be, fotograaf onbekend-photographe inconnu

Es war ein wirklicher Schock für unsere deutschprachige Landsleute, am 7. Juli 2017 zu hören dass, die wallingantische „Minister“ Maxime Prévot (CDH) gesagt hat dass, die Deutschpachigen „Wallonen“ sind. Für die B.U.B. hat ohne Föderalismus diese dumme Diskussion nie stattgefunden.

Ce fut un véritable choc pour nos compatriotes germanophones lorsqu’ils ont entendu le 7 juillet 2017 par l’intermédiaire du ministre wallingant Prévot (CDH) que les germanophones sont des “Wallons”. Selon le B.U.B., cette discussion ridicule n’aurait jamais eu lieu sans l’existence du fédéralisme linguistique.

Voor onze Duitstalige landgenoten was het een echte schok om bij monde van de wallingantische minister Prévot (CDH) op 7 juli 2017 te vernemen dat de Duitstaligen ‘Walen’ zijn. Volgens de B.U.B. zou deze belachelijke discussie zonder het federalisme nooit plaatsgevonden hebben. Lire la suite – Lees Meer →

Source / Bron: site officiel de la commune de Saint-Josse - Officiële site van de gemeente Sint-Joost

Comme une pieuvre, la particratie (composée du SP.a, PS, VLD, MR, CD&V, CDH,  Groen, Ecolo, N-VA, Vlaams Belang et Défi) est présente à tous les échelons de l’Etat, c’est-à-dire au niveau fédéral, régional, communautaire, provincial, communal, dans les CPAS, les intercommunales et de nombreuses agences et organismes publics plus ou moins indépendants.

Als een octopus spreidt de particratie (bestaande uit de SP.a, PS, VLD, MR, CD&V, CDH,  Groen, Ecolo,  N-VA, Vlaams Belang en Défi) haar tentakels uit over alle beleidsniveaus van de staat, met name het federale, gewestelijke, communautaire, provinciale en gemeentelijke niveau, alsook de OCMW’s, de intercommunales en een veelvoud aan agentschappen en openbare instellingen die min of meer onafhankelijk zijn. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: hln.be; foto-photo: belga

De flamingantische minister Ben Weyts (N-VA) eist dat voetbalclub Anderlecht ervoor kiest zich bij een Nederlandstalige of Franstalige sportclub aan te sluiten en denkt dat de Brabantse club uiteindelijk voor de “Vlaamse” gemeenschap zal kiezen. Die B.U.B. vindt die politiek een ware racistische schande.

Le ministre flamingant du sport Ben Weyts (N-VA) exige que le club de foot RSC Anderlecht choisisse de s’affilier à un club sportif néerlandophone ou francophone et pense que le club brabançon choisira finalement la communauté « flamande ». Le B.U.B. trouve cette politique scandaleusement raciste. Lire la suite – Lees Meer →